RISE PANEL

ک- اطلاعات بازار

ک- مارکت اردر و پیندینگ اردر(استاپ و لیمت)ا

 ک-ح8 نوع  پیندینگ با خط روند

ک- مشخصات ومحاسبه مارجین مورد نیاز برای خرید یا فروش

ک- محاسبات و تعیین استاپ لاس برحسب پیپ ،قیمت جفت ارز،مقداری پولی و درصد ریسک

ک- محاسبات و تعیین تیک پرافیت برحسب پیپ ،قیمت جفت ا    ا    ارز،مقداری پولی

ک- محاسبه درصد ریسک و تععین حجم معامله

ک- ترلینگ استاپ

ک- بستن سریع پوزیشنهای سل ، بای ، پوزیشنهای در سود ، پوزیشنهای در ضرر ، تمامی پوزیشنها (در جفت ارز مورد  نظر یا اکانت )ا

ک- بستن پوزیشنها به صورت اتوماتیک (تمامی پوزیشنهای ک-اکانت ،تمامی پوزیشنهای بای،تمامی پوزیشنهای سل ، تمامی    - پوزیشنهای جفت ارز مورد نظر)ر

ک- بستن پوزیشنهای به روش کرولیشن

ک- نمایش و مقایسه مقدار حرکت ارز دلخواه نسبت به دیگر ارزها

ک- نمایش پیوت های روزانه

ک- نمایش سیگنالهای ، بار،مورینگ 8 و 12 ، ار اس ای ، ک-استوکتسینگ ، مکدی،ای دی ایکس ، سی سی ای،دی مارکر

 

 

 

 

 

 

شرایط استفاده

لطفا قبل از استفاده هرکدام از محصولات ما شرایط استفاده را مطالعه بفرماید

ارتباط با ما

لطفا موارد درخواست شده را وارد بفرمایید

Submitting ...

Server error. Try again!

Your message has been sent.

© 2017 risegroupfx.com